هانسی فلیک: هولشتاین کیل چیزی برای از دست دادن ندارد؛ امیدوارم مصدوم ندهیم

navid sa

شهر کیل پر ایرانیه کافیه وسط میدونش داد بزنی ممد بیا صد تا ممد میاد پیشت 😁😁😁 چوپو فکر کنم از رو بیکاری مصدوم شده… نه ایم که بدبخت 89 دقیقه بازی میکنه 😁 امیدوارم الابا و زوله جلو هولشتاینی ها حماسه خلق نکنن

خرید برترین وی. پی .ان جهان