ژوزه مورینیو پاسخ مسوت اوزیل را داد: چه کسی به او گفته مورد علاقه تاتنهام است؟

امیرحسین فهیم

به عنوان یه آرسنالی حال کردم با این جمله ی مورینیو چون افرادی مثل اوزیل رو تو ایرانم داریم و تا نندازیشون بیرون از باشگاه یا زندگی یا از سر کار بیرون نندازی سعی میکنن همیشه حاشیه درست کنن و اعتراض کنن و نظرات افراد دیگه رو هم نسبت به شما تغییر میدن و هرگز نمیتونن رهبر خوبی باشن در هر کجای زندگی و چه فوتبال و چه خارج از فوتبال مسئولیت پذیر نیستن و خدانکنه به قدرت برسن، جواب سلامتون رو هم نمیدن ولی اگه پول نداشته باشن مثل موش التماس میکنن.

خرید برترین وی. پی .ان جهان