احتمال ماندن کریستین اریکسن در اینتر وجود دارد/ گاتزتا

مهدی 1908

یه تصمیم کسشر دیگه
خب برزو که جزو نفرات اصلی کونتست و کونته به بازیکنهای اصلیش تا زمانی که مصدوم بشن استراحت نمیده
اریکسن بدبخت میمونه رو نیمکت تا زیر کونش علف سبز شه

خرید برترین وی. پی .ان جهان