ارزشمندترین بازیکنان ایتالیایی از نگاه وبسایت ترنسفرمارکت

Iman Rossoneri

امیدوارم این نسل جوون ایتالیا بترکونن
دوناروما ، باستونی ، رومانیولی ، کالابریا ، سنسی ، بارلا ، تونالی ، کیزا ، زانیلو ، لوکاتلی
یک مهاجم خفن می خواد فقط اونم ایشاا… جور میشه
اما خدایی تیم های دیگه خیلی بازیکن جوون خفن دارن ، فرانسه و پرتقال مخصوصا

خرید برترین وی. پی .ان جهان