اولین بازی متئو موساکیو برای میلان پس از 325 روز

Sadra Kamali

جنوا و پارما و بولونیا تیمایی هستن که بازیکن سن بالا زیاد جذب میکنن
۵ تا هم بدن باید کلاهمون رو بندازیم هوا
کونتی رو هم امیدوارم حداقل ۱۰ تا ازش صاحب شیم
قرضی بعد از دوسال اگه خواستن ۷ تا خیلی شخمیه

خرید برترین وی. پی .ان جهان