ایمانول آلگواسیل: برای 10 روز با همسرم خداحافظی کرده ام و این یعنی بارسلونا را حذف می کنیم

EDRIS ARIAN ROBBEN10

برای اولین باره که میبینم یک مربی اینجوری مصاحبه میکنه
اینجور حرف زدن میتونه یک شمشیر دو لبه باشه!
یا باعث میشه بازیکن هاش روحیه بگیرن و جون مایه بگذازن یا تیمش میبازه خیت میشن

خرید برترین وی. پی .ان جهان