بسکتبال NBA | لیگ درحال بررسی ویدیوی حضور کایری اروینگ در یک جشن تولد، بدون ماسک

Boston Celtics

ینی خلوچلترین شخصیت تاریخ ان بی ای همینه تیم ول میکنه تو شرایط سخت .میگه مساحبه نمیکنم دیگه .میره تو این شرایط مهمونی ک تیمش نیازش داره .اخه چرا یه ادم میتونه انقد شخصیت گندی داشته باشه

خرید برترین وی. پی .ان جهان