تیموتی فوسو منساه به بایرلورکوزن پیوست / رسمی

The Great One

همین که جدا شدی رفتی خودش خیلی خوبه این که یه پولی هم گیر اومد از این انتقال واقعا نور علا نوره 🙂
یه زمانی میگفتن ایسین جدیده 🙂
خلاصه همیشه مرز های جوگیری رو کنترل کنید
موفق باشی بهرحال

خرید برترین وی. پی .ان جهان