رونالد کومان از جذب واینالدوم در تابستان آتی اطمینان دارد / موندو

کاتالانیسم .

درسته هافبک بزرگی نیست ولی ثباتش فوق العادس. کیفیت قابل قبولش را در کل فصل داره دقیقا برعکس بوسکتس.اتفتقی که به ما تو ucl ضربه میزنه نوسان بوسکتس و راکیتیچ بود. بعلاوه دست کومان را واسه تنوع ترکیبی خیلی باز میکنه.

خرید برترین وی. پی .ان جهان