لئون گورتسکا به دلیل مصدومیت در بازی مقابل هولشتاین کیل غایب خواهد بود

taj& bayern …….

با همين وضعيت دفاعي را داره تيم ٣ گانه بگيره و جلوي گلادباخ هم بد نبود تيم فقط ي سري اشتباهات كه اين فصل سر ميزنه باعث شكست شد؛ اميدواريم مصدوميت گريبان تيمو نگيره و لئون هم ب زودي رديف شه؛ اتفاق تلخي واسه تيم نيوفتاده و با فيليك خيال همه اسودس

خرید برترین وی. پی .ان جهان