محمد سیماکان به دلیل مصدومیت 2 ماه از میادین دور خواهد بود

Sadra Kamali

به ما که رسید وا رسید
توموری دفاع جنگنده و پا به توپی هستش
فقط امیدوارم که با شرایط مناسب آورده بشه
قرضی بدون بند یا خرید بالای ۲۵ تا نباشه

خرید برترین وی. پی .ان جهان