مدیر برنامه های مسوت اوزیل: موکلم طرفدار متعصب فنرباحچه است

رضا آرسنال

سایت طرفداری باشگاه آرسنال احساس میکنم حداقل ۷۰ درصدشون از اوزیل متنفرن .

اما

اوزیل با اینکه اشتباهاتی انجام داد ولی اگ یه طور دیگه بهتر باهاش رفتار میشد و بهش فرصت داده میشد شاید به دوران خوبش برمیگشت و احیا میشد

گاهی وقتا ماها اگ کار اشتباهی انجام بدیم اگر برچسب آدم بد بودن بهمون بخوره بدتر میشیم اما اگر با این حال که میدونیم کار اشتباه رو انجام دادیم ولی بهمون فرصت داده بشه سعی میکنیم جبران اشتباهات کنیم.
من از طرف خودم تشکر میکنم از زحمات و تلاش هایی که در سال های ابتدایی حضور ازیل در زمان ونگر برای آرسنال انجام داد

اما از یه طرفم ناراحتم که آخرش اینجور شد

و از همه بیشتر ازون دسته طرفدارای آرسنال دلخورم که در مقابل طرفدارای تاتنهام پشت اوزیل رو خالی کردن .با این حال که میدونیم اوزیل از ارسنال میره ولی نباید در مقابل یه تیم بی هویت مثل تاتنهام پشت اوزیل رو خالی میکردید حتی اگ بخاطر ارسنال هم شده

خرید برترین وی. پی .ان جهان