میرابلی: از تعلل میلان در تمدید قرارداد با چالهان اوعلو و دوناروما تعجب می کنم

Bagher Milani

چرا تعجب میکنی وقتی خودت با خسارتای مالی به خاطر هزینه های اشتباه میلان رو تو این وضعیت ضعیف مالی قراردادی؟!
وقتی وضعیت تراز مالی روبراه نیست و ضررهای اقتصادی کرونا دست همه تیما رو بسته برای یک یورو کمتر خرج کردن باشگاه باید چونه بزنه و همین تمدیدقراردادها رو فعلا طولانی کرده.

خرید برترین وی. پی .ان جهان