وولورهمپتون 1-2 اورتون؛ تافی ها قصد تسلیم شدن ندارند

LEIGHTON BAINES

برد سختی بود بدون مهاجم هامون
این فصل هروقت خط حمله اورتون کم اوردن دفاعامون تو گل زنی کمک زیادی کردن
ایووبی هم بالخره بعد از این همه تلا‌ش گل زد

خرید برترین وی. پی .ان جهان