گل ویدال به فیورنتینا (فیورنتینا 0-1 اینتر)

God’s silence

اونقدر برا تیم های شهر میلان پنالت میگیرین
ک دیگ نمیزنن تو تیتر پنالت
اگ پنالت نبود قید میشه در جریان بازی
اون میلان ک جدای این برا تیم مقابلشم پنالت نمیگیرن
.
بای دیفالت گل زده پنالت محسوب

خرید برترین وی. پی .ان جهان