گل کریستین کوامه به اینتر (فیورنتینا 1-1 اینتر)

Franchino Baresi

چند دقیقه دیدم بازی رو بونا چه خوب بود.
کلا فیوره مهره های خوبی داره که من به تمام گزینه های لینک شده ترجیحشون میدم، ولاهوویچ و کاستروویلی و میلینکوویچ

خرید برترین وی. پی .ان جهان