بازگشت پدرو به تمرینات رم در آستانه دیدار با لاتزیو

YB ROMA 1927

رو نیمکتم باشه خیلی خوبه
اگر پدرو جلو اینتر بود رم انقدر تند تند توپ رو از دست نمیداد که تحت فشار قرار بگیره
البته بعیده چندان آماده باشه واسه دربی

خرید برترین وی. پی .ان جهان