ببینید: مارسلو در رویای پیوستن به رونالدو و یوونتوس

گمانه زنی ها برای جدایی مارسلو از جمع کهکشانی ها و پیوستن به یوونتوس و همبازی شدن با رونالدو همبازی سابقش، سوژه کارتونی از حمید سحری در صفحه اینساید آرت شد.


کلید واژه ها: رونالدویوونتوسمارسلوکهکشانی هاگمانه زنیکهکشانیجداییسحریحمیدسوژهصفحه

خرید برترین وی. پی .ان جهان