بسکتبال NBA | چهره جدید بروکلین نتس با حضور کوین دورنت، کایری اروینگ و جیمز هاردن!

taj& bayern …….

راكتس ب نظرم سود كرد از بسته اي كه گرفت و پيكهاي متعددي كه پيش رو داره؛ اقاي ريش رسما داشت به تمسخر ميگرفت اين تيمو و مايه نميذاشت؛وريرز اون موقع كه كلي/ كري/ كي دي بودن ايباكا و گرين اماده هم كنارشون بازي ميكردن و دفاع مشكلي نداشت؛ البته از رو دست كي دي همچنان شوت زدن دشواره و ضمنا پيشبيني درباره اينده نتس سخت

خرید برترین وی. پی .ان جهان