تاتنهام 1-1 فولام؛ ببخشید آقای مورینیو!

El Salvador

همین چند روز پیش آمار تهیه کردن درصد تمام کنندگی سون اصلا قابل قباس با حتی نوک های جزیره مثل کین نبود و با اختلاف از ۲۰۱۶ تا الان بهترین تمام کننده بود ولی طرف با دو سه تا بازی به سون میگه کصپا و با بنزما مقایسه میکنه

خرید برترین وی. پی .ان جهان