ترکیب تیم های تاتنهام و فولام / رسمی

Mehdi Spursy

فکر کنم برگواین مصدوم شد و سیسوکو یا وینکس اومدن داخل به جاش و مجبوریم ۴۴۲ بازی بدیم
بیل هم ک اماده نبود و مورا هم کلا رد داده این فصل شرایط جانشینی برگواین رو نداشتن

خرید برترین وی. پی .ان جهان