خوشحالی دیگو سیمئونه با کمک داور بعد از گل مقابل سویا / عکس

mkv .

خب اینکه یه اتفاقه و چیز خاصی نیست.خب معلوم نیست چه صحبتی رد و بدل شده و یه مشت زدن ساده اتفاق عجیبی نیست.کلا این فصل فوق العاده بوده اتلتیکو.و عالی بازی کرده و مستحق این جایگاهش.فقط حیف که رئال با وجود بازی فوق العاده جلو این اتلتیکو و بارسا و سویا و تیمای بزرگ جلو تیمای کوچیک وا داد.دیگه سخته قهرمانی.

خرید برترین وی. پی .ان جهان