درخشش مارک آندره تراشتگن و از دست رفتن سه ضربه پنالتی ابتدایی بازیکنان سوسیداد مقابل بارسلونا / ویدیو

دنی گرگه

بایرن فنا بعد هشتایی شدن بارسا نه با مسی کار داشتن نه با بارسا؛ فقط بند کرده بودن به ترشتگن!

ببینید من احمق نیستم که بگم ترشتگن بهتر از نویره، فقط حرفم اینه اگه فوتبال رو میفهید، ریدمان تیم رو گردن یه بازیکن خاص نندازید، همونطور که شیش تایی شدن آلمان و کامبک خوردن بایرن از تیمای درجه دو سه آلمان تقصیر نویر نیست!

خرید برترین وی. پی .ان جهان