دنیله دووری به عنوان داور دربی ایتالیا انتخاب شد

Real Madrid

از سال 2010
24 بازی
13 برد یوونتوس
8 مساوی
3 برد اینترمیلان
33 گل یووه
20 گل اینتر
آمار یووه خیلی بهتر بوده
اما تیم فعلی اینتر خیلی بازیکن داره نسبت به یووه
به امید یه بازی زیبا 🌹

خرید برترین وی. پی .ان جهان