روملو لوکاکو: نمی دانم چرا عملکرد اینتر در طول 90 دقیقه با ثبات نیست

Amirorv َ

نمیدوم چرا همش حس میکنم اینو انداختیم با اینکه خیلی خوبه یعنی میدونم داره عالی کار میکنه برا اینتر مام دست او دو تا قلج مغزی گیر کردیم ولی باز حس میکنم انداختیم ،😐

خرید برترین وی. پی .ان جهان