فیل فودن: به نظر می رسد منچسترسیتی به بهترین فرمش برگشته است

منچستر سیتی

چقد عالی شده فودن 😍😍😍
پپ داره روشی که از سانه استفاده می‌کرد رو رو فودن پیاده میکنه
استارت های سانه سریعتر بود ولی فودن تو تموم کنندگی و حفظ توپ خیلی بهتر از سانس و پای راست بهتری هم داره و از همه مهم تر دائم داره میدوه و پرس میکنه کاری که از سانه نمیدیدم

خرید برترین وی. پی .ان جهان