مهاجم رئال به تیم سابقش بازگشت

لوکا یوویچ مهاجم رئال مادرید با عقد قراردادی قرضی به تیم اسبق خود آینتراخت فرانکفورت بازگشت.

– جی پلاس؛” مهاجم سابق تیم آینتراخت فرانکفورت دوباره به این تیم بازگشت.

لوکا یوویچ مهاجم رئال مادرید با عقد قراردادی قرضی به تیم اسبق خود آینتراخت فرانکفورت پیوست.

یوویچ به واسطه درخشش در بوندسلیگا به همراه آینتراخت فرانکفورت مورد توجه باشگاه های بزرگ اروپا قرار گرفته بود و در نهایت به رئال مادرید محلق شد اما نتوانست عملکرد قابل قبولی ارائه کند.

کلید واژه ها: آینتراخت فرانکفورتفرانکفورترئال مادریدمهاجم رئالمهاجملوکا یوویچمادریدبازگشتقراردادیرئالیوویچقرارباشگاه هایبوندسلیگاعملکردباشگاهدرخششاروپاواسطههمراهموردقابلبزرگ

خرید برترین وی. پی .ان جهان