موسی دمبله در تست های پزشکی اتلتیکو مادرید / عکس

mohsen 4030 chelsea

اتلتیکو هم قشنگ داره پا به پای رئال و بارسلونا هزینه میکنه ها.دیگه کم کم باید با اون اتلتیکویی که هی ستاره میساخت و بدون هزینه های انچنانی نتیجه میگرفت هم خداحافظی کرد

خرید برترین وی. پی .ان جهان