نقل و انتقالات میلان | پارما و فیورنتینا به دنبال جذب آندره آ کونتی

Ac Perspolis

از دالوت بیشتر قبولش دارم ولی خوبی دالوت اینه سمت چپ هم میتونه بازی کنه و کالولو هم داریم
کاش میشد موساکیو فسخ کنه ژانویه آزاد بره
دوارته کونتی موساکیو خروجیامون میشدن
تابستون هم کرونیچ و کاستیخو
رد کردن لردا از خرید خوب تاثیرش بیشتره

خرید برترین وی. پی .ان جهان