پیرلو: باید از لحاظ مدیریت بازی بهتر شویم؛ مقابل جنوا کار را برای خود سخت کردیم

Mr Jay

اینم شد دفاع؟
تیم حریف یه حمله کنه یه گل میزنه
دوتا حمله کنه دوتا گل میزنه
سه تا حمله کنه سه تا میزنه
چهارتا…..
فقط شانس بیاریم جلو تیمای بزرگ دروازبانامون تو اوج باشن.

خرید برترین وی. پی .ان جهان