گل سرژ گنابری به هولشتاین کیل (هولشتاین کیل 0-1 بایرن مونیخ)

آلمان. بایرن مونیخ

مشکل درسته دفاعه واقعا
ولی خودمون رو که نمی تونیم گول بزنیم
فصل قبل هم دفاع ریدمان بود فقط خط حمله جبران می کرد یادمون نره مقابل بارسا دو گل خوردیم! دو گل کم نیست ولی هشتا زدیم
مقابل تاتنهام دو گل خوردیم ولی هفتا زدیم
خط حمله هم واقعا افتضاحه همین گنابری کسی نمی دونه چش شده یا سانه!

خرید برترین وی. پی .ان جهان