گل های تماشایی آندره آ پیرلو / کلیپ

Lonesome Rider

یعنی ضربه به توپ بینظیر
استایل شوتاش جوری بود تازه از اوسط راه شتاب میگرفتن پشت یه ضربه کاشته 30متری میتونست مثل یه ضربه پنالتی گلر رو فریب بده
گلش تو ثانیه45 رو ببینید با تزار و متر هم نمیشد اینقدر صاف و دقیق توپ رو فرستاد اونجای دروازه

خرید برترین وی. پی .ان جهان