یان اوبلاک: احساس می کنم یکی از رهبران اتلتیکو مادرید هستم

Amir UltraS

متاسفانه امسال قهرمانی لالیگا با اختلاف برا اتلتیکو هس
امیدوارم تو اروپا تا مراحل بالایی بیاین و رقیب خودمون تو فینال بشین. اگرم ما قهرمان نشدیم امیدوارم اتلیتیکو قهرمان بشه چون لایقش هستین

خرید برترین وی. پی .ان جهان