محمد سیماکان با لایپزیش به توافق شخصی رسید

the knight

لایپزیش بدجوری داره سوزنده عمل میکنه. با همین فرمون پیش بره پمادفروشیا تو میلان میلیاردر میشن

یارو تیمش ده بیست ساله رنگ cl ندیده و هیچ ستاره ای حاضر نیست بره اونجا بازی کنه، بعد میاد اینجا عقدشو با فحش دادن به لایپزیش خالی میکنه
چقدر بی شخصیت و چیپن هوادارای تیم فسیل میلان. خدا اینا رو دیده 10 ساله تو حسرت سهمیه گذاشتشون

خرید برترین وی. پی .ان جهان