پل پوگبا درباره محدودیت های جدید برای شادی پس از گل: سلامتی مهم ترین چیز است

® JUKE

حالا کل بازی و تو تمرینات و … با هم ارتباط دارن گیر یه شادی بعد گل هستن؟! بیشتر فکر کنم حرکت نمادین برا نشون دادن فاصله اجتماعی وگرنه تاثیری نداره

خرید برترین وی. پی .ان جهان