فده فدای فده

جملات بالا به خوبی حال این روزهای  فدریکو برناردسکی را توصیف می کند. جوان خوش چهره اهل توسکانی که کمتر کسی آخرین درخشش او را در

ادامه مطلب »