افشای یک رسوایی مالی جدید در فوتبال ایتالیا

پلیس ایتالیا روز سه شنبه حدود پنجاه نفر را که به تبانی و فساد مالی در فوتبال این کشور مظنون بودند، بازداشت کرد.

این رسوایی مالی که به پرونده «فوتبال کثیف» مشهور است، حدود سی باشگاه دسته دوم و سوم ایتالیا را زیر ذره بین قرار داده و منجر شده که تاکنون رئیس، مدیران و بازیکنان باشگاههای متعددی بازداشت شوند.

تقلب در فوتبال و پرداخت رشوه به بازیکنان و مربیان از جمله اتهامات این افراد است و رسیدگی به این پرونده منجر شده که تاکنون در مجموع حدود هشتاد نفر به چالش کشیده شوند.

این اولین بار نیست که فوتبال ایتالیا به دلیل رسوایی های مالی مورد توجه دستگاه قضایی قرار می گیرد. در سالهای ۲۰۱۱، ۲۰۰۶ و ۱۹۸۰ میلادی نیز اخبار مشابهی از فساد مالی در فوتبال این کشور در رسانه ها پخش شد و در هر پرونده نیز ارتباطاتی میان این ورزش، پولهای کثیف و گروههای جرایم سازمان یافته در این کشور مشاهده شده بود.